Start-Up Zone

PR Vest: A fost aprobat Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului de finanțare pentru mobilitate urbană sustenabilă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest,  a publicat în data de 01.08.2023, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului de finanțare pentru Intervenția regională 4.1A Mobilitate urbană sustenabilă în cadrul apelurilor de proiecte PRV/2/PRV_P4/OP2/RSO2.8/PRV_A25-UAT municipii, PRV/3/PRV_P4/OP2/RSO2.8/PRV_A25-UAT ITI Valea Jiului, PRV/4/PRV_P4/OP2/RSO2.8/PRV_A25-UAT orașe TM, PRV/5/PRV_P4/OP2/RSO2.8/PRV_A25-UAT orașe HD, PRV/6/PRV_P4/OP2/RSO2.8/PRV_A25-UAT orașe AR, PRV/7/PRV_P4/OP2/RSO2.8/PRV_A25-UAT orașe CS, Prioritatea 4 – Regiune cu mobilitate urbană sustenabilă, Obiectivul specific RSO.2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

Potrivit comunicatului oficial, modificările cuprinse în Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului de finanțare sunt generate de modificarea unor funcționalități ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, survenite în perioada de timp cuprinsă între data publicării ghidului solicitantului de finanțare aprobat, 05.07.2023 și data deschiderii apelului de proiecte în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv data de 05.08.2023, ora 08:00:00.

Descarcă documentele

Sursa: ADR Vest

startupzone

Add comment