Start-Up Zone

ADR Centru a lansat primul dintre apelurile de proiecte destinate revitalizării turismului regional, finanțate prin PR Centru

În calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” (PR Centru), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a lansat ieri, 2 august 2023, apelul de proiecte de tip competitiv cu termen limită de depunere, pentru revitalizarea patrimoniului cultural din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. 

„Prin acest apel de proiecte propunem restaurarea/conservarea obiectivelor importante de patrimoniu (UNESCO și clasa A) din mediul rural. Punerea lor în valoare va contribui la promovarea turismului cultural sustenabil, care, alături de turismul bazat pe promovarea resurselor naturale, sprijină procesul de dezvoltare locală și regională, cu accent pe dezvoltarea economiilor, culturilor, stilurilor de viață și tradițiilor locale. Este necesară implicarea cât mai strânsă a comunităților locale, a IMM-urilor și a tuturor părților interesate, într-o manieră participativă și echitabilă, la dezvoltarea echilibrată a turismului în regiunea noastră”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi Unitățile Administrativ Teritoriale de bază, din mediul rural și Unitățile Administrativ Teritoriale de nivel județean din Regiunea Centru, definite ca atare conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată. De asemenea, pot depune proiecte și parteneriatele între cele două tipuri de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) de mai sus, sau între acestea și Unități de cult (din cadrul cultelor recunoscute în România) și/sau ONG cu personalitate juridică.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 15.140.716 euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 5.000.000 euro.

Activitățile eligibile aferente activității de bază, vizează două mari categorii: conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor / monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural, inclusiv reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural UNESCO..

De asemenea, sunt eligibile și o serie de activități complementare și auxiliare investiției de bază, activități care vin să sprijine punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu și accesibilitatea acestuia.

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, în perioada 02.09.2023, ora 12:00 și 02.02.2024, ora 12:00. 

Sursa: ADR Centru

startupzone

Add comment