Start-Up Zone

12 milioane euro pentru investiții transfrontaliere în educație și sănătate prin Programul Interreg NEXT România-Ucraina

Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg NEXT România-Ucraina a aprobat, în cadrul ședinței de marți, 1 august 2023, Ghidul solicitantului pentru proiectele de investiții transfrontaliere. Potrivit comunicatului oficial, apelul de proiecte, în valoare de 12,6 milioane de euro (fonduri nerambursabile), va fi lansat în zilele următoare, cei interesați având la dispoziție 4 luni pentru a depune cererile de finanțare.

În cadrul reuniunii, reprezentanții României și ai Ucrainei au aprobat criteriile de acordare a finanțării pentru proiectele care au o componentă de investiții în valoare de minimum 500.000 euro (proiecte standard), precum și modul în care se vor derula selecția, evaluarea și contractarea proiectelor.

În cadrul acestui apel de proiecte vor putea fi depuse solicitări care vizează reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de educație și sănătate din județele de graniță din România, respectiv Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani și Tulcea, și din oblasturile Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Cernăuți și Odesa din Ucraina.

Pe parcursul aceluiași eveniment, Autoritatea de Management a prezentat reprezentanților celor două țări cerințele pentru finanțarea proiectelor cu valoare mică, pentru a care a fost publicat pentru consultare Ghidul solicitantului. 

Entități/Organizații eligibile în cadrul apelului sunt:

 • Autoritatea publică locală (unități administrativ-teritoriale de la nivelul județului/districtului, municipiu/oraș/comună/localitate);
 • Autoritate publică regională (consiliu regional etc.);
 • Autoritatea publică națională (ministerul, Birouri/sucursale ale autorităților publice naționale/regionale și ale altor organisme publice care activează pe temele prioritare în zona programului (înregistrate și care funcționează în zona programului);
 • Agenție sectorială (agenție de dezvoltare locală sau regională, agenție de mediu, agenție de ocupare a forței de muncă etc.);
 • Grupuri de interese, inclusiv ONG-uri (sindicat, fundație, organizație de caritate, asociație de voluntariat, ONG-uri);
 • Organizații de învățământ superior și de cercetare (facultate/institut universitar, colegiu, instituție de cercetare, unitate de CDT, grup de cercetare etc.);
 • Centru de educație/formare și școală (școli primare, secundare, școli publice și alte instituții publice de învățământ care funcționează în zona programului, formare profesională publică etc.);
 • Organizație de sprijinire a afacerilor (Camera de Comerț, Camera de Comerț și Meserii, acreditată și care funcționează în zona programului);
 • Spitale și centre medicale;
 • Muzee, instituții culturale, sportive, turistice, acreditate și care funcționează în zona programului.

Alocarea financiară orientativă în cadrul acestui apel este de 18,080,193 euro.

Activități eligibile orientative:

 • Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii legate de sistemele/structurile care se ocupă de incendii, inundații, consolidarea malurilor râurilor, a canalelor, starea barajelor, împădurirea malurilor râurilor, conservarea, revitalizarea și re-naturalizarea corpurilor de apă și a ecosistemelor, conservarea și restaurarea râurilor mici, inclusiv în colaborare cu societatea civilă locală de ambele părți ale frontierei;
 • Proiecte comune pentru crearea/extinderea de rezervații naturale într-un context transfrontalier;
 • Investiții în hardware și software pentru dezvoltarea competențelor digitale și a educației și formării online;
 • Echiparea infrastructurii specifice serviciilor publice de urgență medicală, inclusiv a unităților mobile;
 • Construcția, modernizarea centrelor de vizitare a ariilor naturale protejate; dezvoltarea de trasee turistice ecologice;
 • Investiții în modernizarea, reabilitarea, renovarea, punerea în valoare a infrastructurii poliției și a punctelor de trecere a frontierei și a clădirilor aferente etc.

Termenul pentru transmiterea observațiilor și sugestiilor celor interesați, cu privire la conținutul documentului, este 31 august 2023.

Sursa: MDLPA 

startupzone

Add comment