Start-Up Zone

Trei apeluri pe PR SV Oltenia urmează să se lanseze luna aceasta. Ghidurile au fost publicate

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat Ghidurile solicitantului pentru următoarele priorități de investiții:

 • Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional, Obiectivul Specific 3.2 – Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Acţiunea A – Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T
 • Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă, Obiectivul Specific D (II) – Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Acțiunea – Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar și secundar
 • Prioritatea 3 – Eficienţă energetică și infrastructură verde, Obiectivul Specific 2.1 –Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Operaţiunea A – Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie

Bugetele pentru aceste prime trei apeluri de proiecte finanțate prin PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 sunt de 132,90 milioane euro pentru drumuri județene, 51,33 milioane euro pentru învățământ primar și secundar, respectiv 132,27 milioane euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice.

Apelurile de proiecte vizează Regiunea Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea). Solicitanții au la dispoziție cel puțin 30 de zile de la data lansării apelurilor pentru pregătirea cererilor de finanțare și a anexelor.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, începând cu data de 27.07.2023, ora 12:00. Data închiderii apelurilor este 27.01.2024, ora 12:00.

Totodată, ADR SV Oltenia a publicat calendarul orientativ actualizat privind lansările de apeluri de proiecte. Conform acestuia, urmează să fie lansate 28 de apeluri de proiecte aferente celor 8 Priorități ale Programului, astfel:

 • 8 apeluri pe Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice;
 • 2 apeluri pe Prioritatea 2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor;
 • 2 apeluri pe Prioritatea 3 – Eficiență energetică și infrastructură verde;
 • 4 apeluri pe Prioritatea 4 – Mobilitate urbană durabilă;
 • 3 apeluri pe Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional;
 • 3 apeluri pe Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă;
 • 4 apeluri pe Prioritatea 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă;
 • 2 apeluri pe Prioritatea 8 – Asistență tehnică.

Valoarea totală, alocată celor 28 de apeluri, este de 1.109.549.987 euro.

Sursa: ADR SV Oltenia

startupzone

Add comment