Start-Up Zone

Finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile administrative-teritoriale

Hotărârea nr. 106/2023 prevede aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 şi 2025, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale.

Actul normativ pune în acord cu Strategia fiscal-bugetară pentru anul 2023 nivelul plafoanelor privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile administrative-teritoriale și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de acestea, pentru anii 2023- 2025.

Astfel, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile administrative-teritoriale, a fost stabilită o limită de 1,6 miliarde lei anual, pentru anii 2023, 2024, 2025 iar pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către acestea a fost stabilit plafonul de 2 miliarde lei, pentru fiecare din anii respectivi.

Aceste plafoane au fost stabilite cu încadrarea în nivelul nivelului deficitului bugetului general consolidate.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment