Start-Up Zone

Înscrieri deschise pentru Programul TEZAURE UMANE VII 2023 – Fonduri Structurale

Înscrieri deschise pentru Programul TEZAURE UMANE VII 2023 – Fonduri Structurale

Ministerul Culturii a lansat miercuri, 1 februarie 2023, cea de-a XI-a sesiune de depunere a dosarelor de candidatură pentru obţinerea titlului de TEZAUR UMAN VIU 2023.

Titlul de TEZAUR UMAN VIU este titlul onorific ce poate fi conferit acelor persoane care sunt recunoscute de către comunitate drept păstrătoare, purtătoare, creatoare şi transmiţătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate. Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal şi netransmisibil şi se acordă de către Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI). În momentul depunerii dosarului, candidatul trebuie să aibă o experiență de minim 25 de ani în domeniu. Nu pot candida persoane care au urmat o formă de învăţământ teoretic, vocaţional și tehnologic. 

Vor fi avute în vedere următoarele domenii de activitate

  • prelucrarea lemnului;
  • prelucrarea pietrei;
  • prelucrarea lutului;
  • prelucrarea metalelor;
  • prelucrarea fibrelor și firelor textile; 
  • prelucrarea pieilor și blănurilor; 
  • prelucrarea osului și cerii; 
  • prelucrarea cornului și osului, etc.

Persoana candidată la titlul de TEZAUR UMAN VIU trebuie să îndeplinească, simultan, calităţile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu cultural imaterial şi performer capabil să transmită modele culturale tradiţionale, să fie recunoscută atât de comunitatea de purtători, cât şi de comunitatea știinţifică, să facă dovada caracterului excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura și să aplice într-un singur domeniu de activitate.

Dosarele de candidatură pot fi transmise, atât electronic, la adresa de e-mail: cnspci@cultura.ro, cât și letric, la Registratura Ministerului Culturii, din B-dul Unirii nr. 22, 030833, sector 3, București, în atenția doamnei dr. Beatrice Todireanu, secretar al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI) sau al doamnei Geanina Lazăr, secretar supleant CNSPCI. În cazul în care dimensiunea fișierelor transmise în format electronic depășește 2GB, atunci documentația trebuie înaintată pe un suport de memorie.

Data limită de transmitere a dosarelor este 16 martie 2023.

Sursa: Ministerul Culturii 

Redactia START UP ZONE

Add comment