Start-Up Zone

Subvenție APIA nouă, de 150 EURO/hectar – Iată ce trebuie să faci ca să primești banii

În demersul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) de a prezenta schemele de sprijin care pot fi accesate de fermieri începând de anul acesta, instituția s-a axat acum pe sprijinul cuplat pentru cultura de soia, intervenție inclusă în noul Plan Național Strategic (PNS).

Potrivit agenției, această subvenție APIA face parte din seria intervențiilor cu impact asupra sectorului vegetal și presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală.

Bugetul alocat pentru această subvenție APIA în 2023 este de 26.400.000 Euro (contribuția Uniunii), iar cuantumul unitar planificat este de 150 Euro/hectar. Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este de 176.000 hectare.

Beneficiarii sunt solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Criterii de eligibilitate:

  • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României, cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație;
  • Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil;
  • Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;
  • Fermierul valorifică o producție minimă anuală de soia prevăzută în legislația națională, către unitățile de procesare şi/sau utilizează producția în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deținute;
  • În cazul loturilor semincere de soia, fermierul trebuie să facă dovada livrării cantității minime de sămânță prevăzute în legislația națională;
  • Fermierul trebuie să utilizeze sămânță certificată, în conformitate cu legislația națională;
  • Cultura de soia se recoltează la maturitate.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment