Start-Up Zone

Comisia Europeană aprobă reintroducerea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea companiilor în contextul războiului. Bugetul va fi majorat cu 695 de milioane de euro

Comisia Europeană a anunțat vineri că a aprobat reintroducerea unei scheme românești de ajutor de stat, inclusiv creșterea bugetului, pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Comisia Europeană a constatat că reintroducerea unei scheme de ajutor din România pentru sprijinirea companiilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei este în conformitate cu Cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 și modificat la 20 iulie 2022 și la 28 octombrie 2022.

Schema constituie o reintroducere a unei măsuri pe care Comisia a aprobat-o inițial în septembrie 2022 și care a expirat la 31 decembrie 2022. În cadrul schemei, sprijinul public ia forma (i) unor garanții pentru noi împrumuturi și (ii) a unor subvenții directe. România a notificat o serie de modificări ale schemei inițiale, printre care, în special: (i) o creștere a bugetului global cu până la 695 de milioane de euro (3,4 miliarde RON); (ii) reintroducerea schemei până la 31 decembrie 2023; și (iii) o creștere a plafoanelor maxime de ajutor pentru subvențiile directe, în conformitate cu Cadrul temporar de criză, astfel cum a fost modificat la 28 octombrie 2022. Schema reintrodusă urmărește să asigure faptul că societățile afectate de perturbarea economiei cauzată de actuala criză geopolitică continuă să dispună de lichidități suficiente.

Comisia a constatat că schema românească, astfel cum a fost reintrodusă, continuă să fie în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul temporar de criză. În special, în ceea ce privește garanțiile pentru împrumuturi (i) ajutorul va acoperi garanțiile pentru împrumuturi cu o scadență și o dimensiune limitate; și (ii) primele de garantare respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar de criză. În ceea ce privește subvențiile directe, ajutorul nu va depăși 250.000 euro per beneficiar care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 300.000 euro per beneficiar care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii și 2 milioane euro per beneficiar care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare. Sprijinul în cadrul schemei va fi acordat până la 31 decembrie 2023. Comisia a concluzionat că schema rămâne necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile stabilite în cadrul temporar de criză. Pe această bază, Comisia a aprobat schema, astfel cum a fost reintrodusă, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

sursa: economedia.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment