Start-Up Zone

MADR: Ghidurile aferente intervenției DR 6 – Bunăstarea animalelor au fost lansate în consultare publică

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat miercuri, 4 ianuarie 2023, în consultare publică ghidurile solicitantului pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027, pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.

Pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor 

Beneficiarii plăților în favoarea bunăstării porcinelor sunt exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar care își asumă voluntar angajamentul anual în favoarea bunăstării animalelor.

Plăţile pentru bunăstarea porcilor pot fi acordate dacă beneficiarul:

  • este înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA şi deţine un cod de exploataţie;
  • deţine autorizaţie sanitară veterinară pentru întreaga exploatație cu cod ANSVSA;
  • se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentului.

Numărul maxim de cicluri de producţie eligibil în cadrul intervenției este de:

  • 3,2 cicluri de producţie pe an – porci graşi (de la intrarea în categoria);
  • efectiv mediu anual – animale de reproducție femele (scrofițe și scroafe ținute în grup).

Pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

Beneficiarii plăților în favoarea bunăstării păsărilor sunt exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, care își asumă voluntar angajamentul anual în favoarea bunăstării animalelor.

Plăţile pentru bunăstarea păsărilor pot fi acordate dacă beneficiarul:

  • deține autorizaţie sanitar – veterinară pentru întreaga exploatație;
  • se angajează să respecte cerințele de bază relevante și cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentelor.

Numărul maxim de cicluri de producţie eligibile în cadrul M.14 – pachet b) este de:

  • 6,5 cicluri de producţie pe an – pui carne;
  • 3,7 cicluri de producţie pe an – pui curcă;
  • efectiv mediu anual – găini ouătoare și găini de reproducție rase grele.

Opiniile, propunerile și sugestiile se pot transmite în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: m215@apia.org.ro – Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, Direcția plăți Directe – sector Zootehnic.

Sursa: MADR

Redactia START UP ZONE

Add comment