Start-Up Zone

Îngrasaminte, pesticide, servicii agricole facturate cu TVA 9%

OMFP nr. 4634 din 2022 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă este în vigoare de la 01 ianuarie 2023. 

Ordinul detaliază foarte exact, inclusiv prin enumerare a pozițiilor tarifare din Regulamentul vamal comun – TARIC, acele bunuri ce reprezintă îngrășăminte, pesticide, respectiv semințe și materiale de plantat pentru care cota de TVA la livrarea pe teritoriul României este 9%.

Cu această ocazie, legiuitorul reiterează și enumeră punctual serviciile agricole ce se facturează cu cota de TVA de 9%, când sunt realizate pe teritoriul României.

Amintim faptul că potrivit art. 291 alin. (2) lit. h) și l) din Codul fiscal, livrarea de îngrășăminte și pesticide utilizate în agricultură, de semințe și alte produse destinate însămânțării/plantării, respectiv realizarea de prestări de servicii în sectorul agricol, se facturează cu cota de TVA de 9% pe teritoriul României, iar prin ordin comun al Ministrului finanțelor și al agriculturii s-au detaliat aceste bunuri și servicii.

Potrivit OMFP 4634 din 2022 , bunurile ce corespund noțiunii de îngrășăminte, pesticide și alte materiale de plantat se regăsesc la următoarele coduri NC:

1) îngrăşăminte care se încadrează la codul NC 3101 00 00;

2) seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 70 00, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.

3) îngrăşăminte care se încadrează la codurile NC 3102-3105 90 80;

4) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 52, 3808 59, 3808 61, 3808 62, 3808 69, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10.

Dacă aceste produse se încadrează la aceste coduri tarifare, se va aplica cota de TVA de 9% pentru livrarea pe teritoriul României.

Actul normativ exemplifică punctual un număr de 44 de tipuri de servicii realizate în activitatea agricolă, pentru care facturarea se realizează cu cota de TVA de 9%, pe teritoriul României, dintre care prezentăm câteva cu titlu de exemplu:

  • fertilizat, arat, discuit sau grăpat, pregătit pat germinativ cu combinator şi modelat sol, semănat sau plantat, tăvălugit, stropit, prăfuit – combatere boli şi dăunători, erbicidat;
  • dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice, crame, depozite de păstrare a legumelor şi fructelor, tunsul oilor, sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor, curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale, decolmatat sau curăţat canale de irigaţii şi/sau de desecare, plantat culturi horticole de viţă-de-vie, pomi, defrişare plantaţii viticole şi pomicole, instalare sistem de susţinere;
  • săpat gropi pentru plantarea pomilor şi a viţei-de-vie, tocat coarde, crengi, lucrări de colectare, sortare, condiţionare, etichetare la legume şi fructe.

Notă: aceste servicii sunt date cu titlu de exemplu, pot exista și alte servicii, dar să fie în domeniul agricol, pentru a se aplica cota de TVA de 9%.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment