Start-Up Zone

Bugetul Programului de susţinere a producţiei de legume a fost suplimentat!

Hotărârea nr. 1450/2022 prevede majorarea bugetului Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 339.994 mii lei spre deosebire de 225.000 mii lei, reprezentând echivalentul a 68.721 mii euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».

SURSA: LEXCAFE.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment