Start-Up Zone

LISTĂ: Finanțări pentru startup-uri românești inovatoare, într-un plan guvernamental

Planul Național de Cercetare, Inovare și Digitalizare, întocmit de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prevede o serie întreagă de programe în domeniu, unele vizând direct startup-urile românești de tehnologie.

Planuri au tot făcut guvernanții noștri, de-a lungul timpului, hai să vedem ce prevede și acesta.

Subprogramul antreprenoriat inovativ şi inovare deschisă

Scop: Dezvoltarea sistemului de antreprenoriat de inovare şi susţinerea formării unei mase critice de start-up-uri inovative, care să contribuie la crearea unui ecosistem antreprenorial matur şi funcțional, prin facilitarea accesului la capital de risc a start-up-urilor inovative; dezvoltarea capacităţii de incubare şi accelerare pentru start-up-uri inovative; dezvoltarea culturi antreprenoriale, orientată spre inovare.

Tipuri de proiecte:

– Innovative Business Matching Fund. Scop: Susținerea financiară a start-up-urilor inovative care reuşesc să valideze conceptul formulat de tehnologie cu un investitor privat. Finanțarea se acordă sub formă de grant, de cel mult 50% din valoarea investiţiei, restul fiind aportul investitorului privat.

– Seed Capital Metching Fund. Scop: Susținerea finanțării start-up-urilor inovative şi continuarea investițiilor anterioare, prin cofinanțarea portofoliului de investiții de capital de risc autohtone. Finanțarea se acordă sub formă de investiție și asigură până la 30% din valoarea finanțări oferite de fondul de capital de risc.

– Concursuri Universitare High Tech. Scop: Dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului inovativ, prin crearea unei legături dintre mediul privat şi cel universitar, pornind de la o tema de cercetare propusă și cofinanțată de mediul privat. Schema finantează organizarea de câtre consortil public-privat a unor concursuri universitare cu teme definite, incadrate pe domeniile de specializare inteligentă naționale/regionale sau relevante pentru Agenda Strategică de Cercetare. Sunt acceptate până la 10 echipe/concurs, care primesc finantare pentru explorarea şi rezolvarea temei de concurs. Bugetul de stat asigură până la 80% din costuri.

– Grant Incubator. Scop: Susținerea financiară a programelor de incubare, destinate antreprenoriatului inovativ pentru formarea unei mase critice de start-up-uri inovative in România. Schema asigura cofinanțarea accesului la: spațiu de lucru, training şi servicii suport, susținerea transformăril conceptului intr-un produs adaptat pieței, conectare la evenimente şi oportunitati Ciclul de incubare durează 36 luni. Se urmăreşte o distribuție geografică echilibrată pe regiuni Cofinanțarea este de minim 15%, iar investițile în dotări nu vor depăşi maxim 10% din buget Instrumentul poate fi accesat de către organizații de cercetare.

– Grant Accelerator. Scop: Susținerea financiará a procesului de accelerare a creşteri start-up-urilor inovative care prezinta potential de crestere, cu scopul creşteri ratei de supravietuire a start-up-urilor In România Schema va oferi cofinanțarea accesului la servicii specialzate de consultanță si mentorat. organizate tematic Intr-un proces de 6 luni, evenimente cu rol de accelerare a ideilor de afaceri, costuri de subzistenta a echipelor de start-up acceptate. Se urmăreşte o distribuție geografică echilibrată pe regiuni. Cofinanțarea este de minimum 15%, iar investițiile in dotări sunt de maxim 10% din buget. Instrumentul poate fi accesat de către organizații de cercetare.

Subprogramul Intreprinderi inovative

Scop: Susținerea şi încurajarea colaborării public-privat, pentru implicarea în proiecte de inovare şi valorificarea rezultatelor.

Tipuri de proiecte:

– Pre spin-off. Scop: Validarea potențialului comercial al rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi stimularea dezvoltării de spin-off-uri ale organizațiilor de cercelare. Schema oferă suport echipelor din organizații de cercetare și întreprinderi care au rezultate de cercetare inovare cu potențial de exploatare comercială, inclusiv adaptarea tehnologică şi explorare de piață.

– Go to market. Scop: Susţinerea întreprinderilor inovative, intreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) şi a start-up-uri, pentru realizarea şi dezvoltarea unor produse high-tech sau servicii inovative. Intervenția este organizată pe 3 faze, cu intensitate graduală a finanțării, pe etape de evoluție și în funcție de realizarea obiectivelor. Sunt sprijinite strict activitățile CDI din următoarele etape de dezvoltare:

  1. Pregătirea lansării unui produs minim viabil (MVP) cu scopul validării de piață;
  2. Sunt acceptate proiecte cu un nivel minim de maturitate TRL 5 (tehnologie validată în condiţii relevante de funcționare).
  3. Etapa lansării pe piață („go to market”);
  4. Sprijinirea dezvoltării continue (dezvoltarea/îmbunătățirea produsului/serviciului).

Instrumentul de finanțare poate fi folosit in sinergie cu alte instrumente (ex. programele de incubare – accelerare, cecuri de experiment, cecuri de brevetare etc).

– Stimulare exportului high-tech. Scop: Dezvoltarea produselor şi tehnologiilor high-tech şi a exportului inglobat de tehnologie românească patentată. Programul se adresează întreprinderilor care au venituri semnificative obținute din exportul de produse și tehnologii high-tech, prin exploatarea dreptului de proprietate asupra brevetelor de invenție.

– Voucher (cec) de brevetare. Scop: Subvenţionarea costurilor de brevetare internațională pentru întreprinderi şi organizați de cercetare publice și private.

Sursa: startupcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment