Start-Up Zone

Ajutor de stat pentru industria de fabricare a produselor de morărit, uleiurilor şi produselor lactate

Ordonanţa de urgenţă nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor şi grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă este în vigoare de la 16 noiembrie 2022.

Valoarea maximă a grantului care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.

Grantul reprezintă suma maximă care se acordă per operator din industria de procesare a cerealelor şi de fabricare a uleiurilor pentru asigurarea unor cantităţi minime de faină de grâu, mălai şi ulei de floarea-soarelui, per operator din industria de fabricare a produselor lactate pentru asigurarea unei cantităţi minime de lapte de consum şi produse lactate, precum şi per operator din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă pentru asigurarea unor cantităţi minime de furaje combinate.

Schema se aplică până la data de 30 iunie 2023 inclusiv. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2023 inclusiv.

Beneficiarii prezentei scheme sunt operatorii economici care desfăşoară activităţi încadrate în următoarele clase:

a) cod CAEN 1061- Fabricarea produselor de morărit;

b) cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;

c) cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;

d) cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Pentru a fi eligibili la acordarea grantului prevăzut de prezenta schemă, beneficiarii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) să constituie stocuri necesare procesării, respectiv stocuri de grâu în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de porumb în perioada 1 septembrie 2022- 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de floarea-soarelui în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de lapte crud materie primă în perioada 15 august 2022- 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu şi/sau orz şi/sau porumb şi/sau soia şi/sau rapiţă, în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv;

c) să deţină autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizaţie sanitar-veterinară/certificat de înregistrare emisă/emis de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operaţională de măciniş/procesare a unităţii;

d) să prezinte un raport lunar de producţie din anul 2022;

e) să deţină certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificat constatator, cu menţiunea codului/codurilor CAEN prevăzut(e);

f) să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor şi emise în perioadele prevăzute , cu menţionarea cantităţii;

g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la data depunerii solicitării pentru ajutor.

Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate  depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, potrivit evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data depunerii solicitării ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1însoţită de următoarele documente:

a) copie a documentelor prevăzute la art. 6 lit. c) –f);

b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.

Cererile şi documentele se depun/transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Cererea de solicitare a ajutorului, însoţită de documentele prevăzute poate fi transmisă la DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment