Start-Up Zone

Ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent a fost aprobată prin Ordinul nr. 3.453 din 4 noiembrie 2022 și publicată în monitorul Oficial, Partea I, nr. 1090 din 11 noiembrie 2022.

Obiectivul – susținerea beneficiarilor a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Prin schemă se acordă ajutoare de minimis unui număr estimat de 6.000 de beneficiari.

Bugetul este 140.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment