Start-Up Zone

Un nou ajutor de minimis în agricultură, de la 1 ianuarie!

Un nou ajutor de minimis destinat sectorului agricol ar putea fi acordat de la 1 ianuarie 2023, în limita unui buget anual de 4 milioane de lei.

În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, pe site-ul instituției, un proiect de LEGE pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis privind decontarea cotizațiilor de membru a organizațiilor profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar la organizațiile componente ale grupurilor de dialog civil pe agricultură ale Comisiei Europene.

Odată ce noua lege va fi adoptată în Parlament, începând cu 1 ianuarie 2023, cotizaţiile de membru pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar se vor deconta anual de la bugetul de stat, prin bugetul MADR, în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinație.

Potrivit noului act normativ, schema de ajutor de minimis se aplică organizațiilor profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

  1. a) sunt membre în organizaţiile neguvernamentale din cadrul Uniunii Europene care fac parte din grupurile de dialog civil pe agricultură ale Comisiei Europene;
  2. b) au achitat contravaloarea cotizaţiei anuale de membru la organizația neguvernamentală care face parte din grupurile de dialog civil pe agricultură ale Comisiei Europene;
  3. c) participă la acțiunile defășurate la nivelul structurilor europene din care fac parte, potrivit domeniului specific de activitate și mandatului de reprezentare acordat.

De asemenea, legea prevede că, anual, lista organizațiilor profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar pentru care se decontează cotizația de membru, organizaţiile de profil din cadrul Uniunii Europene la care acestea sunt membre, grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene din care fac parte organizaţiile de profil din cadrul Uniunii Europene, precum și valoarea anuală a cotizațiilor care se decontează, se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Benenficiarii schemei de ajutor de minimis sunt organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art.4 și care:

  1. a) transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lista organizației/organizaţiilor profesionale europene din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene la care acestea sunt membre, precum și valoarea anuală a cotizațiilor;
  2. b) achită contravaloarea cotizațiilor de membru la organizaţiile profesionale europene reprezentate în grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, justificat prin facturile emise de aceste organizații;
  3. c) depun la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cereri de decontare a cheltuielilor efectuate cu plata facturilor, însoțite de documentele ce atestă efectuarea plății și de factura fiscală emisă de către organizația de profil care face parte din grupurile de dialog civil ale Uniunii Europene.

Legea prevede că valoarea ajutorului de minimis care se acordă unei organizații profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Sumele reprezentând ajutor de minimis, respectiv decontarea contravalorii cotizațiilor de membru se plătesc într-o singură tranşă, în conturile bancare ale organizațiilor profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar beneficiare.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment