Start-Up Zone

Obligația depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii  persoane fizice care sosesc /pleacă, în/din România pentru o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile că, în vederea stabilirii rezidenței fiscale, au obligația depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România sau, după caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

Chestionarele se pot transmite electronic sau se pot depune personal sau
prin împuternicit, la registratura instituției sau prin poștă, cu confirmare de
primire.

Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe website-ul
Agenției Naționale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro) secțiunea ”Servicii
online” rubrica ”Descărcare Declarații electronice” – ”Descărcare Declarații” și pot
fi descărcate de contribuabili de AICI.

Astfel, formularele se regăsesc sub următoarele denumiri:
– Z015 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea
în România;
– Z017 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la
plecarea din România.

Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro , respectiv pe portalul www.anaf.ro , prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

Ca urmare a depunerii Chestionarelor mai sus menționate, ANAF analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală în funcţie de situaţia concretă a fiecărei persoanei, stabilește rezidența fiscală și transmite contribuabililor Notificări privind îndeplinirea condițiilor de rezidență.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment