Start-Up Zone

Persoanele amendate pentru necompletarea formularului PLF pot cere restutuirea banilor

A fost oficializată PROCEDURA de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022.

Pentru restituirea sumelor, solicitanţii depun la organul fiscal local competent, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, o cerere de restituire la organul fiscal local competent în format letric sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, împreună cu o copie a actului de identitate.

Cererea de restituire este însoţită de copii ale procesuluiverbal de constatare a contravenţiei şi ale documentelor de plată şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele şi prenumele solicitantului;

b) codul numeric personal;

c) domiciliul solicitantului;

d) suma şi natura creanţei solicitate la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.

După primirea cererii de restituire, organul fiscal local competent efectuează verificarea acesteia, a documentaţiei anexate şi a datelor din evidenţa pe plătitori.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment