Start-Up Zone

Lansarea primei runde de atragere de fonduri în cadrul Programului Fabrici de reciclare

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.606/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C3 — Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.D. — Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară a fost publicat pe data de 13 octombrie 2022 în Monitorul Oficial.

Astfel, conform ordinului, în perioada 01 noiembrie 2022, ora 12.00 – 15 februarie 2023, ora 12:00, în limita bugetului maxim eligibil prealocat, se desfășoară prima rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului „Fabrici de reciclare” finanțat din PNRR. 

Prin intermediul Programului vor fi sprijinite activitățile/acțiunile specifice pentru construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru reducerea impactului acestora asupra mediului și sănătății populației, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile și atingerii țintelor de reciclare în acord cu Strategia Națională privind economia circulară și Planul National de gestionare a deșeurilor/planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București. 

Solicitanți eligibili sunt operatorii economici care sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:  

  • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;  
  • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;  
  • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;  
  • 3831 -demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;  
  • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;  
  • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase. 

La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să fie autorizat să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821, 3822, 3832 și 3831. 

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările destinate construirii instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat este de 286.000.000 Euro. Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 Euro/proiect.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația informatică destinată programului care va fi disponibilă pe site-ul instituției, www.afm.ro. 

Pentru a accesa ghidul click aici.

Sursa: AFM

Redactia START UP ZONE

Add comment