Start-Up Zone

Hotărâre de Guvern: Ajutoare excepționale de până la 35.000 de euro în sectorul vegetal!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat marți, spre dezbatere publică, proiectul de HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

Actul normativ are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care au în vedere realizarea obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile mediului și climei.

Potrivit proiectului de Hotărâre, grantul financiar reprezintă suma care se acordă pentru susținerea cheltuielilor descrise mai sus, angajate în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022.

Cererile și documentele justificative se depun/transmit în perioada 16 august 2022 – 29 august 2022, iar plata ajutoarelor se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, potrivit cererii unice de plată 2022, de minim 0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața declarată în cererea unică de plată 2022 este mai mare de 200 ha și achiziționează resursele materiale necesare.

Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 126.150,673 mii lei, echivalentul sumei de 25.490,649 mii euro stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel:

  1. a) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3425 mii euro, finanțare externă nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;
  2. b) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3425 mii euro, de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

Suma care se acordă beneficiarilor este obținută din înmulțirea grantului financiar unitar prevăzut la alin. (1), exprimat în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022 de minim 0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața declarată este mai mare de 200 ha, exprimată în hectare și nu poate depăși valoarea maxima de 173.211,50 lei/beneficiar, respectiv echivalentul sumei de 35.000 euro/beneficiar.

În actul proiectul de Hotărâre se precizează că beneficiari ai acestei scheme de ajutoare excepționale pot fi producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau persoane juridice și/sau grupuri de producători sau organizaţii de producători și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respective universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, testarea noilor soiuri pentru introducerea în cultură, precum şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul Unic de Identificare, alte evidenţe funciare, care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin , individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal poate fi consultat integral pe site-ul MADR, la secțiunea Transparență decizională/ Proiecte de acte normative

SURSA: AGRO-TV.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment