Start-Up Zone

Vouchere pentru achiziția de dispozitive asistive la persoane cu dizabilităţi. Lista actelor necesare

Ordinul nr. 924/2022 pentru modificarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.263/2019 este în vigoare de la 19 iulie 2022.

În vederea obţinerii voucherului, persoana cu dizabilităţi depune la registratura DGASPC un dosar care cuprinde:

a) cererea pentru acordarea voucherului, însoţită de copia documentului de identitate în termen de valabilitate;

b) copia certificatului de încadrare în grad de handicap şi a anexei acestuia sau, după caz, a deciziei de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;

c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, semnată şi parafată.

Voucherul se eliberează la cererea persoanei cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri active de ocupare, fiind înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (AJOFM/AMOFM), prin direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv locală a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află persoana (DGASPC), pentru achiziţionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la procedură, de la operatorii economici prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.

După înregistrarea cererilor de acordare a voucherelor, în condiţiile art. 3, personalul desemnat din cadrul DGASPC, cu atribuţii în acest sens, care analizează nevoia de sprijin astfel cum se evidenţiază în cererea persoanei cu dizabilităţi privind acordarea vocherului, verifică conformitatea documentelor şi urmăreşte corelarea informaţiilor.

Comunicarea către persoana cu dizabilităţi privind înregistrarea cererii în Registrul privind acordarea voucherelor se realizează în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Registratura DGASPC.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment