Start-Up Zone

Sprjin de 50.000-500.000 euro pentru eficiență energetică

Schema de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri va avea un buget de 350 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene din Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, conform unui proiect de ordonanță de urgență inițiat recent de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Din acești bani, firmele românești vor putea accesa granturi de câte 50.000-500.000 de euro pe proiect, fără să depășească însă valoarea maximă de cinci ori cifra de afaceri realizată de beneficiar în exercițiul financiar 2021.

Înscrierile se vor face pe portalul de granturi IMM Recover, iar implementator va fi Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, conform proiectului de OUG.

Firmele câștigătoare vor putea investi aceste fonduri în investiții precum:

 • Măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe, intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, achiziții de echipamente/utilaje/dotări necesare pentru producerea de energie.
 • Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, inclusiv în capacități de producție de energie din surse regenerabile.
 • Măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;
 • Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real.

Condiții de eligibilitate a firmelor, la granturile de eficiență energetică, includ:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din anii 2019, 2020 respectiv 2021;
 • au fost înființate până la data de 31.12.2021 inclusiv;
 • au avut minimum 1 angajat in anul 2021;
 • desfășoară activitatea de producție/prestări servicii către populație cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice precum și altor categorii de servicii de natură similară stabilite prin ghidul solicitantul de autoritatea de management a Programului Operațional Infrastructură Mare. Beneficiarul are obligația de a face dovada prin coduri CAEN specifice că a realizat cifra de afaceri aferentă codului CAEN specifică producție/servicii, pentru care solicită finanțarea, cu excepția celor menționate anterior, în valoare de minim 10.000 euro;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități
 • și altele.

Descarcă de AICI proiectul de OUG care conține și grila de punctaj.

Sursa: Startupcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment