Start-Up Zone

MADR, noi prevederi în sectorul creșterii animalelor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește noi prevederi ce vizează sectorul creșterii animalelor.

Astfel, MADR a pus marți în dezbatere publică proiectul de ORDIN privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.420/2019.

Prevederile noului act normativ fac referire la o serie de aspecte legate de: spaţiile auxiliare necesare funcţionării investiţiilor pentru categoriile de ferme vizate; calcularea dimensiunii fermei de reproducție, respectiv a numărului de scroafe, modul de calcul al locurilor de cazare și dimensionarea spaţiilor necesare activităţii de reproducție; categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului; valorile costurilor pentru un locurile de cazare noi sau cele din ferme aflate în conservare; termenele de depunere a cererilor și documentele necesare etc.

Proiectul noului act normativ poate fi consultat pe site-ul oficial al MADR, aici.

Potrivit reprezentanților MADR, cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment