Start-Up Zone

Impozitul de 80% pentru revânzarea terenurilor agricole într-un termen mai scurt de opt ani. Noi reglementări

Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2022 modifiă Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

OUG prevede că terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligaţia plăţii de către vânzători a unui impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării şi cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

În cazul înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din active şi în măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea oricăruia dintre aceste terenuri, persoana fizică şi/sau juridică care înstrăinează are obligaţia de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

În situaţia în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan, cota de 80% se aplică asupra valorii totale calculate prin însumarea diferenţelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferenţele negative, diferenţe determinate potrivit prezentului alineat.

În situaţia în care persoana juridică deţine în proprietate terenuri agricole situate în extravilan ca urmare a unui aport în natură adus de persoana care înstrăinează pachetul de control, verificarea condiţiei legate de înstrăinare înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea terenurilor, se extinde şi la perioada deţinerii de către acţionarul/asociatul care a realizat acest aport în natură.

Impozitul de 80% prevăzut mai sus reprezintă un impozit suplimentar faţă de cele datorate potrivit Codului fiscal.  Acesta se virează în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi se distribuie astfel:

a) o cotă de 60% se face venit la bugetul de stat;

b) o cotă de 40% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află terenurile agricole situate în extravilan ce au făcut obiectul înstrăinării.

 În cazul contribuabililor care intră sub incidenţa titlului II – Impozitul pe profit din Legea nr. 227/2015, impozitul stabilit de 80% reprezintă cheltuială nedeductibilă la determinarea rezultatului fiscal.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment