Start-Up Zone

Schema de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice se află în consultare publică

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a afișat pe site-ul propriu, spre consultare publică, proiectul Schemei de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice.

„România deține peste 2.500 de izvoare minerale! Acest potențial imens trebuie cu adevărat valorificat din punct de vedere turistic, fiind una dintre prioritățile mandatului de ministru liberal. Cel mai onest mod prin care putem realiza acest lucru este să derulăm investiții pentru modernizarea stațiunilor balneare și balneoclimatice. În acest sens, am lansat în consultare publică schema de minimis care va susține dezvoltarea afacerilor din aceste zone unde regăsim resurse naturale terapeutice, iar în perspectivă ne dorim ca destinația România să devină tot mai competitivă și atractivă pe plan internațional, din acest punct de vedere”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Obiectivul schemei de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Sprijinul financiar, de la bugetul de stat, va fi acordat sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita unui plafon de 200.000 euro.

În cadrul programului, conform documentului aflat în consultare publică, vor fi finanțate următoarele tipuri activități eligibile:

  • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură;
  • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice;
  • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
  • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Vor putea beneficia de măsurile de ajutor de minimis întreprinderile mici și mijlocii, înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice atestate prin Hotărârea de Guvern nr. 1016/2011 și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în cadrul schemei.

Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, respectiv de la data adoptării și până la 31 decembrie 2023, este de maximum 500.000.000 euro, echivalent lei, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Numărul maxim al operatorilor economici care vor beneficia de sprijin se estimează la 2.500, iar înscrierile în cadrul programului se vor realiza exlusiv digital, prin intermediul unei aplicații informatice.

Procedura de implementare a Schemei de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice – Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale

Sursa: MAT

Redactia START UP ZONE

Add comment