Start-Up Zone

Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, modificată

Legea nr. 137/2022 privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 intra în vigoare la 19 mai 2022. 

La intrarea în vigoare, proprietarii investiţiilor privatizate în condiţiile legii pot încheia acorduri de despăgubire şi cu persoane fizice îndreptăţite din judeţul respectiv, ale căror cereri de reconstituire a drepturilor de proprietate au fost validate de comisiile judeţene de fond funciar sau au fost stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au aflat sub investiţiile privatizate.

Cu alte cuvinte, actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 cu un nou alineat, alin. (1¹ᵒ), în sensul instituirii posibilităţii proprietarilor investiţiilor privatizate de a încheia acorduri de despăgubire şi cu persoane fizice îndreptăţite din judeţul respectiv al căror drept de proprietate a fost validat de comisiile judeţene de fond funciar sau au fost stabilit prin sentinţe judecătoreşti definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au aflat sub investiţiile privatizate.

sursa:legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment