Start-Up Zone

NOU! Graficul de implementare a măsurilor pentru acordare de microgranturi și granturi în domeniul agroalimentar


Guvern a aprobat vineri, 6 mai, Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat.

Proiectul OUG a fost inițiat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) și vizează domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară.

Odată cu actul normativ a fost adoptat și graficul de implementare a măsurilor pentru acordare de microgranturi și granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniile aminitite.

În nota înaintată Guvernului de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene se arată că este imperios necesar ca măsurile propuse să fie adoptate în regim de urgență, având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 30 iunie 2022, data limită prevăzută de Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare.

AgroTV vă prezintă graficul de implementare a măsurilor pentru acordare de microgranturi și granturi, așa cum a fost aprobat în ședința de Guvern de vineri:

– 09.05.2022 – Aprobare prin Ordin al ministrului MIPE a Ghidului solicitantului pentru beneficiarii MAT/MADR; entitate responsabilă: MIPE;

– 09–12.05.2022 – Semnare protocoale între entitățile implicate în implementarea măsurilor de sprijin; entitate responsabilă: MADR, MAT, STS (Serviciul de Telecimunicații Speciale);

– 10.05.2022 – Lansare apel de proiecte pentru beneficiarii MAT/MADR; entitate responsabilă: MIPE;

– 10.05.2022 – Instruire personal MADR, în parteneriat cu APIA/AFIR; entitate responsabilă: STS;

– 10-16.06.2022 – Transmitere la AM POC a Formularelor F1 în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru introducerea sumelor necesare în bugetele MAT și MADR; entitate responsabilă: MAT șI MADR;

– 13.05.2022 – Publicare în consultare publică a procedurii de implementare destinată beneficiarilor ajutorului de stat; entitate responsabilă: MAT șI MADR;

– 16.05.2022 – Transmitere prin sistemul electronic MySMIS a cererilor de finanțare de către MAT și MADR; entitate responsabilă: MAT șI MADR;

– 16-19.05.2022 – Evaluare cereri de finanțare MAT și MADR; entitate responsabilă: MIPE – AMPOC (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate);

– 20.05.2022 – Semnare contracte de finanțare cu MAT și MADR; entitate responsabilă: MIPE, MAT, MADR;

– 24.05.2022 – Aprobare și publicare Proceduri de implementare/ Ghidul solicitantului pentru beneficiarii ajutorului de stat prin Ordin al ministrului MAT și MADR în Monitorul Oficial; entitate responsabilă: MAT, MADR;

– 26-31.05.2022 – Lansare apelului de proiecte pentru granturi pentru capital de lucru; entitate responsabilă: MAT;

– 27-31.05.2022 – Lansare apelului de proiecte pentru microgranturi; entitate responsabilă: MADR;

– 02.06.2022 – Întocmirea Listei beneficiarilor finali; entitate responsabilă: MAT și MADR;

– 03-30.06.2022 – Încheiere contracte ajutor de stat; entitate responsabilă: MAT și MADR.

Informații detaliate despre condițiile de eligibilitate, în proiectul de act normativ publicat pe site-ul MIPE la următorul link: https://mfe.gov.ro/oug-dom-agroalimentar/.

Potrivit actului normativ aprobat vineri, microgranturile vor fi în valoare de 5.000 euro, iar beneficiarii pot fi: IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI) şi întreprinderi familiale (ÎF), înfiinţate conform legislaţiei în vigoare.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru va fi stabilită în funcţie de cifra de afaceri înregistrată în anul 2019, astfel: 5.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 13.500 euro; 15% din cifra de afaceri, fără a depăşi valoarea de 120.000 euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro; maximum 120.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro.

Granturile vor putea fi contractate de IMM-urile, microîntreprinderile, societăţile agricole, cooperativele agricole, grupurile de producători şi organizaţiile de producători a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment