Start-Up Zone

Ajutoarele de stat vor fi monitorizate!

Ordinul nr. 441/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 422/2022, prevede punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis.

Activitatea de monitorizare presupune colectarea, procesarea, verificarea datelor şi a informaţiilor trimise de furnizori sau de beneficiari, după caz, propunerea de măsuri pentru respectarea legalităţii, transmiterea Comisiei Europene a rapoartelor privind ajutoarele de stat sau de minimis acordate în România.

Consiliul Concurenţei monitorizează la nivel naţional ajutoarele de stat şi de minimis în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori.

În cadrul procesului de monitorizare, furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate, în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate, precum şi în cazul în care a fost acordat un ajutor ilegal fără îndeplinirea condiţiilor de compatibilitate prevăzute în legislaţia europeană aplicabilă.

Menţionăm că aceste decizii au caracter de titlu executoriu. Iar ajutorul de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până nu rambursează suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment