Start-Up Zone

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat

Legea nr. 219/2015 privind economia socială a fost recent modificată şi completată de OUG nr. 33/2022.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială.

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care prevăd în actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea cumulativă a următoarelor criterii:
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
b) alocă minimum 70% din profitul/excedentul realizat scopului social şi rezervei statutare;
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment