Start-Up Zone

Proiect: Suspendarea permisului de conducere dacă nu se achită amenzile în 60 de zile

O propunere legislativă înregistrată la Senat pentru dezbatere propune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere până la momentul achitarii amenzii, daca aceasta nu a fost achitata în termen de 60 de zile de la sanctionare.

Proiectul de lege propune modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modifrcarile si completarile ulterioare.

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte proiectul,  în România avem un nivel scazut de achitare a amenzilor rutiere. Principala problema este aceea ca unitatile administrativ teritoriale nu au instrumente pentru a incasa amenzile si a le transforme în venit la bugetul local.

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale prevede că procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

Consultaţi proiectul AICI. 

sursa legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment