Start-Up Zone

Se acordă sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite

Valoarea totală acordată în cadrul Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” a fost actualizată.

Ordinul nr. 68/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 292/2022, prevede că valoarea totală estimată a ajutorului de stat acordată în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este de 21.786.653,33 euro, echivalentul a 107.822.147.33 lei, din care contribuţia FEADR 18.060.160 euro, respectiv 89.379.731,84 lei, iar contribuţia naţională 3.726.493.33 euro, respectiv 18.442.415,49 lei.

Reamintim că beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

Iar în categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul financiar acordat prin schemă se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ – teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii).

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
a) să realizeze trupuri de pădure de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha; iar
b) terenurile pe care urmează să realizeze prevederile lit. a) să fie agricole şi/sau neagricole.

Menţionăm că în cadrul schemei nu este eligibilă înfiinţarea de plantaţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, plantaţii de arbori cu creştere rapidă întrebuinţaţi pentru producerea de energie sau plantaţii de pomi de Crăciun.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment