Start-Up Zone

Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază de o schemă de sprijin

Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă a fost modificată de Hotărârea nr. 409/2022.

Se introduc noi prevederi care reglementează că schema de sprijin se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care nu au fost şi nu sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau Comisiei Europene, ori, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral.

Producătoriipot solicita la ANRE prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin, astfel cum a fost modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, dacă nu se află în dificultate în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene (2014/C 249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.

Verificarea stării de dificultate a producătorilor care solicită accesarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, se realizează de către ANRE, la data la care aceştia solicită această accesare.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment