Start-Up Zone

POCA: Sprijin pentru îmbunătățirea serviciului public de executare silită

Apelul contribuie la îmbunătățirea serviciului public de executare silită prin finanțarea unor acțiuni de formare pentru executori judecătorești și unor instrumente noi de standardizare a activității de executare silită, continuând sprijinul oferit Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești prin proiectul cod SMIS 112299/cod SIPOCA 370.

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul competitiv și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 5.000.000,00 lei.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în:

  • Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
  • Obiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Rezultatele așteptate ale POCA la care proiectele ce sunt depuse în cadrul acestui apel pot să contribuie sunt:

R1: Cunoștințe profesionale şi abilităţi îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;

R3: Grad crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie

Proiectul va descrie rezultatele proprii, corespunzătoare obiectivelor propuse. Toate rezultatele la nivel de proiect trebuie să contribuie la atingerea a cel puțin un rezultat de program (R1 și/sau R3).

Solicitant în cadrul acestui apel este Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Nu sunt eligibili parteneri în cadrul acestui apel.

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 18.04.2022, ora 23.59.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanţare în termenul stabilit mai sus.

Sursa: AM POCA

Redactia START UP ZONE

Add comment