Start-Up Zone

Guvernul a aprobat patru noi programe de garantare – pentru industrializarea economiei, finanțarea afacerilor din rural, pentru construcții și pentru inovații

În cadrul ședinței de guvern din 16 martie 2022, executivul a aprobat o ordonanță de urgență care prevede finanțarea cu 7,5 miliarde de lei a întreprinderilor mici și mijlocii din construcții, din agricultură, din zona de producție, dar și din zona de intermediere.

Astfel, au fost aprobate programele IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT ȘI INNOVATION.

Programul IMM PROD

Cheltuieli eligibile:

 • achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția/construcția de hale destinate producției;
 • achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
 • achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 • finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție.

Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari.

Programul RURAL INVEST

În cadrul programului sunt eligibile următoarele destinații ale finanțărilor aferente creditelor de investiții și capital de lucru:

 • achiziția de terenuri agricole și achiziția de părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare;
 • dotare/retehnologizare și automatizare;
 • alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiență și independență energetică;
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru; e) adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale;
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură.

Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari.

Programul GARANT CONSTRUCT

Cheltuieli eligibile:

 • achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;
 • construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;
 • achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor care derulează contracte în sectorul construcții;
 • achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 • finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie, plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari.

Programul INNOVATION

Finanțările în cadrul programului pot avea următoarele destinații:

 • stimularea exporturilor româneşti;
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate;
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii;
 • retehnologizarea companiilor locale;
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme;
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari.

Sursa: Guvernul României

Redactia START UP ZONE

Add comment