Start-Up Zone

MADR – Ordin de ministru: Se dă drumul la 137 de milioane de euro pentru două scheme de ajutor de stat!

Ministerul Mediului și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat pe site-ul ministerului două proiecte de acte normative în care se stabilesc sumele acordate pentru două scheme de ajutor de stat și care se ridică la aproape 137 de milioane de euro.

În primul act normativ, proiectul de ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, se stabilește că valoarea totală estimată a ajutorului de stat este de 21.786.653,33 euro (echivalentul a 107.822.147,33 lei), din care contribuția FEADR este de 18.060.160 euro (89.379.731,84 lei), iar contribuția națională este de 3.726.493,33 euro (18.442.415,49 lei).

În de-al doilea act normativ, proiectul de ORDIN pentru modificarea art. 21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, se precizează că valoarea totală estimată a ajutorului de stat este 115.147.753,84 euro (569.866.233,75 lei), din care contribuția FEADR este de 95.967.500 euro (474.943.157,5 lei), iar contribuția națională este de 19.180.253,84 euro (94.923.076,25 lei).

Reprezentanții MADR menționează că „cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: mediu.ampndr@madr.ro . Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment