Start-Up Zone

Noi reglementări pentru sprijinirea IMM-urilor

Măsurile restrictive adoptate în considerarea situației pandemice au condus la conturarea unei situații economice dificile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), context în care a apărut drept necesară adoptarea unor măsuri suplimentare pentru sprijinirea și dezvoltarea acestora.

În acest cadru, au fost adoptate Ordonanța de urgenţă nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii („O.U.G. nr. 9/2022”) și Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii („O.U.G. nr. 10/2022”), ambele publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 17 februarie 2022.

O.U.G. nr. 9/2022 introduce o nouă sursă de finanțare pentru programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (Legea nr. 346/2004*), respectiv sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în cadrul programului româno-elveţian pentru IMM-uri.

Astfel, potrivit noii reglementări, sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în cadrul programului româno-elveţian pentru IMM-uri se vor face venit la bugetul de stat, la o poziţie distinctă de venituri, urmând ca acestea să fie utilizate pentru implementarea programului de accelerare a dezvoltării IMM de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

O.U.G. nr. 10/2022 aduce unele modificări și completări la Legea nr. 346/2004. O modificare importantă este reprezentată de extinderea componenței grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra IMM-urilor, fiind incluși și membrii desemnați de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, camere de comerţ şi industrie, patronate şi organizaţii neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

O asemenea modificare este menită să asigure o consultare mai reprezentativă pentru IMM-uri în procesul adoptării actelor normative cu impact asupra acestora, în special prin includerea în cadrul grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii a membrilor desemnați de către patronate și ONG-uri de reprezentare a întreprinderilor mici și mijlocii.

Modificări sunt aduse și în privința aplicării Testului IMM. Impactul proiectelor de acte normative asupra IMM-urilor se face prin aplicarea Testului IMM de către inițiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia. Acest test constă, esențial, în consultarea IMM-urilor pentru a se determina cât mai clar impactul proiectului de act normativ asupra acestora.

Conform noii reglementări, consultările pot îmbrăca forma, la alegerea inițiatorului, a sondajului online, a mesei rotunde, a forumurilor şi consultărilor online. Inițiatorul actului normativ trebuie să țină cont de rezultatele acestor consultări în vederea finalizării proiectului de act normativ.

Cu privire la conținutul raportului privind aplicarea Testului IMM, se precizează faptul că acesta va conține în mod obligatoriu o rubrică cu sarcinile administrative introduse pentru IMM-uri, precum şi cu cele eliminate, iar inițiatorul actului normativ cu impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii va trebui să vegheze la respectarea principiului numărului constant, care presupune că, în cazul introducerii unei sarcini administrative, se va elimina obligatoriu cel puţin o alta existentă.

Se reglementează, de asemenea, și obligația inițiatorului actului normativ şi a autorității publice centrale care asigură secretariatul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii de a publica pe site-ul web propriu rezultatele Testului IMM, precum și, în termen de 30 de zile de la data primirii acestuia, avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurându-se astfel informarea publică asupra rezultatelor consultărilor și asupra avizului Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

Un ultim element important de noutate este reprezentat de includerea pe lista programelor naţionale destinate finanţării IMM, a programului pentru stimularea înființării «Start-up Nation – ROMÂNIA» și a programului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Sursa: Agerpres.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment