Start-Up Zone

Proiect ANAF cu procedura privind mecanismul permanent de rambursare a TVA-ului cu control ulterior

ANAF a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

Prezenta procedură de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare are ca scop verificarea condițiilor prevăzute de art.169 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Amintim că, prin dispozițiile pct.19 al art.I din Ordonanța Guvernului nr.11/2021, au fost modificate prevederile art.169 ”Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată” din Codul de procedură fiscală.

Potrivit art.VI alin.(4) din ordonanță, reglementările se aplică începând cu data de 1 februarie 2022.

Prin această modificare legislativă, au fost permanentizate regulile speciale pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobate prin art.XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Potrivit acestor prevederi legale, taxa pe valoarea adăugată se rambursează cu efectuarea, ulterior a inspecției fiscale, cu excepția unor situații reglementate distinct, pe categorii de contribuabili.

Pentru contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate doar în următoarele situații:

  • contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
  • organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
  • pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.

Pentru alți contribuabili decât contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate şi în următoarele situații:

  • contribuabilul/plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
  • soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.

În prezent, procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare este aprobată prin Ordinul nr. 3699/2015.  Potrivit expunerii de motive. având în vedere că, modificarea adusă art.169 din Codul de procedură fiscală se aplică începând cu data de 1 februarie 2022, este necesară elaborarea unei noi proceduri de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, adaptată acestor modificări legislative.

SURSA: LEGESTART.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment