Start-Up Zone

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022 pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată, informează ANAF

Prin OUG 11/2021 s-a instituit obligația comunicării cu autoritatea fiscală prin comunicare la distanță – înrolare, înscriere în SPV pentru următoarele categorii de persoane:

  • Contribuabili persoane juridice;
  • Asocieri și alte entități fără autoritate juridică, când au calitate de contribuabil;
  • Persoane fizice ce desfășoară profesii libere sau exercită activități independente;

Foarte important: dacă categoriile de contribuabili mai sus amintite depun documente la organul fiscal în format letric, acestea nu vor fi luate în considerare, iar contribuabilul va fi notificat cu privire la obligația comunicării prin mijloace electronice cu transmitere la distanță.

ANAF reamintește faptul că Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie, etc. Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicita înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat, pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.

SURSA: LEGESTART.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment