Start-Up Zone

Persoanele fizice care produc alcool din fructe sunt scutite de la plata accizelor, în limita a 50 de litri anual

Ordonanţa nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen este în vigoare de la 31 ianuarie 2022 a intrat în vigoare de la 31 ianuarie 2022.

Se exceptează de la plata accizelor berea, vinul, băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, liniştite sau spumoase, produse de persoane fizice şi consumate de către acestea, de către membrii familiei acestora sau de către musafiri, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc.

Este scutit de la plata accizelor alcoolul din fructe, în limita a 50 de litri anual, consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul din fructe, indiferent de concentraţia acestuia, să fie:

a) produs de respectiva persoană fizică din fructe deţinute, cultivate şi furnizate de respectiva persoană fizică de pe o suprafaţă de teren deţinută în temeiul unui drept real, utilizând un dispozitiv de distilare simplu, de mici dimensiuni, înregistrat la autoritatea competentă, şi/sau

b) produs pentru respectiva persoană fizică în distilerii autorizate din fructele deţinute, cultivate şi furnizate de respectiva persoană fizică de pe o suprafaţă de teren deţinută în temeiul unui drept real.

În înţelesul prezentului articol, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc sau gospodăresc împreună. Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa, precum şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi al fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Prin termenul copil se înţelege copilul în vârstă de până la 18 ani sau tinerii majori, cu condiţia ca aceştia să frecventeze cursurile învăţământului liceal sau profesional, proveniţi din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

Până acum Codul Fiscal prevedea că ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 0,50 hl de alcool pur/an pentru fiecare gospodărie individuală, se accizează prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condiţia să nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele metodologice

De asemenea, până acum, potrivid Codului Fiscal, deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri se pedepsea cu închisoare de la un an la 5 ani.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment