Start-Up Zone

Astăzi intră în vigoare Ordonanţa privind compensarea facturilor la energie

Începând cu 1 februarie intră în vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2022 care cuprinde noile măsuri privind compensarea facturilor la energie. Schema de sprijin este valabilă până la 31 martie 2022 și vizează plata facturilor la energie și gaze pentru persoanele fizice și pentru companii.

Astfel, pentru consumul realizat în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii casnici , după cum urmează:

a)preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh;

b)preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,200 lei/kWh.

Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru clienţii casnici este de:

a)900 kWh energie electrică, alocat în tranşe lunare, conform anexei;

b)echivalentul în kWh a 1.200 m3de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m3, alocat în tranşe lunare.

Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie-31 martie 2022, preţurile pentru energie electrică şi gaze naturale se plafonează pentru clienţii noncasnici, după cum urmează:

a)preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;

b)preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.

Plafoanele prevăzute reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având incluse:

a)pentru energie electrică – componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA;

b)pentru gaze naturale – componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.

Componenta de preţ al energiei electrice şi componenta de preţ al gazelor naturale nu includ TVA.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment