Start-Up Zone

A fost adoptat programul de lucru pentru 2022 pentru programul „Europa Creativă”. Bugetul a fost suplimentat cu aproape 100 de milioane de euro

Ieri, 13 ianuarie 2022, Comisia a adoptat programul de lucru pentru 2022 pentru „Europa creativă”, care va fi urmat de lansarea cererilor de propuneri aferente, conform unui comunicat al instituției.

Cu un buget de aproximativ 385 de milioane de euro, cu aproape 100 de milioane de euro mai mare decât cel din 2021, „Europa creativă” își sporește sprijinul acordat partenerilor din sectoarele creative și culturale, ținând seama în mod corespunzător de dificultățile create de criza provocată de pandemia de COVID-19 și de concurența tot mai intensă de pe plan mondial.

Componenta culturală a programului va include cereri de propuneri și inițiative noi pentru sectoarele muzicii, patrimoniului cultural, artelor spectacolului și literaturii. În plus, programul va lansa o schemă de mobilitate, oferindu-le artiștilor, creatorilor sau profesioniștilor din domeniul cultural oportunități de a se deplasa în străinătate în vederea dezvoltării profesionale sau pentru colaborări internaționale și pentru a se adresa unui public nou, a deveni coproducători, a crea în comun cu alții sau a-și prezenta operele.

Componenta MEDIA se concentrează pe audiovizual, iar în 2022 se introduc mai multe noutăți. Va fi finanțat sprijinul acordat dezvoltării unor jocuri video și a unor experiențe inovatoare legate de realitatea virtuală. O acțiune nouă, „MEDIA 360 de grade”, va viza principalele foruri din industrie, implicând întreprinderi din lanțul valoric audiovizual. Pentru o și mai mare stimulare a inovării, va fi lansat portalul Media Market, pentru întreprinderile nou-înființate promițătoare. Colaborarea dintre festivalurile de film va fi consolidată prin intermediul rețelelor.

Componenta transsectorială va spori finanțarea acordată Laboratorului pentru inovare creativă pentru proiecte comune de inovare care implică mai multe sectoare creative, contribuind totodată la noul Bauhaus european. Această componentă va extinde și sprijinul acordat mass-mediei de știri prin luarea de măsuri suplimentare care să protejeze libertatea presei.

Europa creativă” va viza și aspecte esențiale legate de sectoarele culturale și creative. Proiectele finanțate din componenta MEDIA vor trebui să implementeze strategii pentru ecologizare și diversitate, inclusiv echilibrul de gen.

Programul  va contribui în mod semnificativ la realizarea priorităților politice ale Comisiei în ceea ce privește sustenabilitatea și incluziunea și va include inițiative care vizează priorități suplimentare ale UE, cum ar fi contribuția la Strategia UE de combatere a antisemitismului și de susținere a vieții evreiești, precum și la Anul european al tineretului.

Context

Bugetul total disponibil pentru programul „Europa creativă” aferent perioadei 2021-2027 se ridică la aproximativ 2,4 miliarde de euro, o creștere de 63 % față de perioada 2014-2020. Bugetul sporit reflectă angajamentul Uniunii Europene de a ajuta sectorul să se refacă și să devină mai rezilient în anii ce urmează. Programul are trei componente:

  • Componenta „Cultură” acoperă toate domeniile sectoarelor culturale și creative, cu excepția sectorului audiovizual și a celui al mass-mediei de știri;
  • Componenta „MEDIA” oferă sprijin pentru sectorul audiovizual și cel cinematografic;
  • Componenta transsectorială oferă oportunități de colaborare transsectorială.

Organismele publice și private care își desfășoară activitatea în sectoarele creative pot solicita finanțare cu ajutorul birourilor „Europa creativă”, cu sedii în toate statele membre ale UE și în țări terțe asociate programului.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

Redactia START UP ZONE

Add comment