Start-Up Zone

Sprijin de 100.000 EURO pentru fermierii trecuți de 40 de ani – Regulament UE OFICIAL

Noua Politică Agricolă Comună vine cu o noutate în ceea ce privește sprijinul financiar pentru fermierii care vor să se instaleze pentru prima dată ca șefi de exploatație. Dacă până acum, doar tinerii fermieri beneficiau de finanțarea pentru instalare, din 2023 va fi posibil ca și fermierii trecuți de vârsta de 40 de ani să primească acești bani.

Regulamentul UE adoptat oficial în decembrie anul trecut vine cu următoarele precizări privind sprijinul financiar acordat pentru noii fermieri:

”Tinerii fermieri, noii fermieri și alți nou-intrați se confruntă în continuare cu bariere semnificative în ceea ce privește accesul la terenuri, prețurile ridicate sau accesul la credite. Întreprinderile lor sunt mai puternic amenințate de volatilitatea prețurilor (atât ale factorilor de producție, cât și ale produselor), iar nevoile lor în ceea ce privește formarea profesională în materie de competențe antreprenoriale, de prevenire și de gestionare a riscurilor sunt mari. Așadar, este esențială continuarea sprijinului pentru înființarea de noi întreprinderi și de noi ferme. Ar trebui, de asemenea, să li se permită statelor membre să prevadă în planurile lor strategice PAC condiții preferențiale pentru instrumentele financiare pentru tinerii fermieri, pentru noii fermieri și pentru alți nou-intrați”, se arată în regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului.

Tot acest document mai stipulează și faptul că valoarea maximă a ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou-înființate ar trebui să fie majorată până la 100.000 EURO, acest cuantum putând fi accesat și prin intermediul ajutorului acordat sub forma instrumentelor financiare sau în combinație cu acesta.

”(1) Statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru înființarea de întreprinderi rurale, inclusiv pentru instalarea noilor fermieri, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatele (1) și (2).

(2) Statele membre pot acorda sprijin în temeiul prezentului articol doar pentru a contribui la:

(a)instalarea tinerilor fermieri care îndeplinesc condițiile prevăzute de statele membre în planurile lor strategice PAC, în conformitate cu articolul 4 alineatul (6);
(b)înființarea unor întreprinderi rurale legate de agricultură sau silvicultură, inclusiv instalarea noilor fermieri, sau diversificarea veniturilor gospodăriei agricole prin desfășurarea de activități neagricole;
(c)înființarea unei întreprinderi cu activități neagricole în zonele rurale în legătură cu strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(3) Statele membre stabilesc condițiile privind transmiterea și conținutul unui plan de afaceri pe care trebuie să îl furnizeze beneficiarii pentru a primi sprijin în temeiul prezentului articol.

(4) Statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare sau instrumente financiare sau o combinație între cele două. Sprijinul este limitat la un cuantum maxim al ajutorului de 100 000 EUR și poate fi diferențiat în conformitate cu criterii obiective”, se mai arată în regulamentul UE.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment