Start-Up Zone

Construcţia bugetară pentru anul viitor include o serie de pachete de sprijin pentru digitalizarea companiilor

Construcţia bugetară pentru anul viitor include o serie de pachete de sprijin pentru companii, constând în granturi pentru înfiinţarea de start-up-uri cu componentă digitală, acordarea de vouchere de digitalizare, deducerea costurilor necesare pentru invenţii sau finanţarea incubatoarelor de afaceri pentru studenţi în universităţi.

Pachetul de stimulare economică Innovation include o schemă de ajutor de stat care prevede deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenţii, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea şi protejarea invenţiilor cu obligaţia implementării efective în România.

Tot în acest pachet sunt propuse granturi pentru digitalizare şi comerţ online (pentru IMM) – între 50.000 şi 200.000 euro pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de un milion de euro pentru software certificat de e-commerce şi de administrare a unei firme (de tip ERP) dar şi o schemă de ajutor de stat pentru retehnologizarea companiilor locale prin sprijinirea transferului de tehnologie. În cadrul acestei scheme punctaj suplimentar vor primi industriile exportatoare, nepoluante.

Un alt pachet propus de autorităţi este Tech Nation.

Programul România Tech Nation este o schemă de ajutor de stat pentru susţƒinerea înfiinţării de start-up-uri cu componentă digitală în fiecare judeţƒ, prin acordarea unui grant de 50.000 de euro/start-up. Este necesară includerea obligatorie a componentei de educaţƒie, training şi mentorat, cu

asigurarea unui loc în makerspace, incubator de afaceri sau accelerator local.

Programul Women in tech vizează sprijinirea femeilor antreprenor pentru deschiderea de afaceri în domeniul tehnologiei. În cadrul acestei scheme de ajutor de stat vor fi acordate granturi cu componentă în fiecare judeţ.

Programul Starter kit este o schemă de ajutor de stat pentru asigurarea suportului pentru transformarea/transferul companiilor în era digitală prin acordarea de vouchere de digitalizare în valoare de 5000 euro/companie.

În sectorul de turism, se are în vedere un Program pentru Digitalizarea turismului, respectiv digitalizarea sistemului de evidenţă a turiştilor în România, cu respectarea normelor GDPR, pentru a dezvolta baza de date care să permită o mai bună ţintire a promovării de ţară pe categoriile/ţările de interes.

Un alt pachet de stimulare economică este cel destinat IMM-urilor.

Pachetul include Programul IMM Prod, constând în garanţii guvernamentale de până 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FGCR, pentru creşterea capacităţii de producţie, reconversia de la intermediere la producţie, finanţare investiţii.

Prin Programul Rural INVEST vor fi acordate garanţii guvernamentale de până la 100%, prin FNGCIMM, FRC şi FGCR, pentru companiile care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban-mic.

Un alt program propus pentru anul viitor este Garant Construct prin care companiile din sector vor primi garanţii guvernamentale, prin sistemul bancar, FNGCIMM şi FRC, pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor.

Program Start-Up pentru studenţi oferă finanţare incubatoarelor de afaceri pentru studenţi în universităţi, în conlucrare cu partenerii locali (autorităţi publice, companii care activează pe piaţa locală). Finanţarea constă în granturi de 100.000 euro iar punctaj prioritar vor primi afacerile dezvoltate în domeniul de specializare.

Sursa: Bursa.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment