Start-Up Zone

A fost majorată suma alocată ajutorului de stat pentru anul 2021 în sectorul creşterii animalelor!

Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor a fost modificată de Hotărârea nr.1250/2021.

Se prevede că suma alocată ajutorului de stat pentru anul 2021 este de maximum 70.000 mii lei, din care 30.817 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 39.183 mii lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2021.

Prin urmare suma alocată ajutorului de stat pentru anul 2021 a crescut cu 30.000 lei.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment