Start-Up Zone

Proiect de lege: Introducerea educaţiei de mediu începând cu anul şcolar 2022-2023

Un proiect de lege care urmează să ajungă pe ordinea de zi a Parlamentului prevede modificarea Legii educaţiei. Concret, se doreşte introducerea educaţiei de mediu în şcoli în planurile-cadru de învatamant primar şi gimnazial începand cu anul şcolar 2022-2023.

Învatamantul primar este locul potrivit pentru a introduce educaţia de mediu, întrucat la aceasta vârstă copiii percep mediul mai mult instinctiv, natural, urmând ca în celelalte cicluri scolare să compartimenteze informaţiile pe teme, să identifice probleme şi soluţii. Generaţiile actuale trebuie formate ca prieteni ai naturii”, se arată în nota de fundamentare.

Normele de aplicare a prevederilor art. 65 alin. 6 indice 2  şi articolul 68 alin. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu modificările şi completarile aduse prin prezenta lege, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, în termen de 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Ofieial al Romaniei, Partea 1.

Astfel acum compeţenele de mediu vor fi incluse în lista din conţinutul Curriculumului naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial care se axează acum pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului:

  • competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
  • competenţe de comunicare în limbi străine;
  •  competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
  • competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;
  • competenţe sociale şi civice;
  • competenţe antreprenoriale;
  • competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
  • competenţa de a învăţa să înveţi.

“Provocările legate de mediu necesită un răspuns urgent și ambițios, pentru că viitorul se clădește cu o generație pregătită pentru provocările actuale legate de climă și mediu. Investițiile în infrastructura verde, în programe de mediu și de management sustenabil al resurselor naturale ale României nu pot fi susținute eficient în lipsa educației corespunzătoare a populației”,  se mai arată în expunerea de motive.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment