Start-Up Zone

Call de proiecte dedicat ONG-urilor: Fundația Auchan oferă un grant de 100.000 de euro

În 2021, Fundația Auchan intră într-o nouă etapă pentru a face mai coerent, mai lizibil și mai vizibil cadrul său de acțiune în fiecare dintre țările în care compania este prezentă, contribuind astfel la transformarea Auchan într-o companie recunoscută pentru deschiderea și angajamentul față de Societate.

În data de 20 octombrie 2021, Fundația Auchan deschide acest nou capitol lansând o cerere de proiecte finanțată internațional, al cărui obiectiv prioritar este acela de a consolida contribuția și acțiunea colaboratorilor în mediile locale și de a le oferi posibilitatea de a fi actori implicați.

Auchan dezvoltă proiecte pentru o alimentație sănătoasă:

 • colaborând și sprijinind producătorii locali
 • elaborând game de produse marcă proprie, mai sănătoase și mai prietenoase cu mediul.
 • diversificând oferta de produse bio

Condiții de eligibilitate

 • Proiectul va fi întocmit și prezentat de reprezentantul unui ONG, universități sau al unei școli.
  După validarea cererii și cu excepția existenței unui motiv legitim, persoana își va realiza proiectul la termen.
 • În anumite cazuri, proiectul propus poate fi susținut, acompaniat în implementare prin intermediul Programului de Sustenabilitate Personală, de către salariat al Auchan Retail România, indiferent de funcție și de statut.

Fundația Auchan dorește să susțină proiecte cu un IMPACT SOCIAL PUTERNIC
Aceasta înseamnă proiecte al căror impact duce la evoluții pozitive de durată pentru beneficiari și mediul lor.

Aceste schimbări se pot aplica persoanelor sau organizațiilor sau dinamicii dintre părțile interesate, în cadrul unui sector sau al unei regiuni.

 • schimbări comportamentale
 • dobândirea de know-how/ competențe non-tehnice
 • schimbări privind condițiile sociale și economice, etc.
 • influența asupra practicilor din industrie
 • influența asupra legislației

Măsurarea impactului înseamnă monitorizarea tuturor aspectelor proiectului dumneavoastră: înțelegerea acțiunilor desfășurate (realizări), a numărului de persoane afectate (rezultate) și, de asemenea, a transformărilor de durată pe care acesta le-a produs.

Evaluarea:

 • se bazează pe diferite criterii cantitative și calitative
 • demonstrează relevanța proiectului și beneficiile pe care le poate aduce
 • consolidarea sau chiar extinderea acestuia
 • justifică deciziile de a opri proiectul sau de a face ajustări ale acestuia
 • determină capacitatea organizației non-profit de a gestiona un proiect
 • oferă vizibilitate responsabililor de proiect
 • reasigură organismele de finanțare
 • determină plata soldurilor granturilor

Următoarele documente vor face obiectul dosarului de înscriere:

 • formularul de inscriere al proiectului, în limba engleză
 • actul constitutiv semnat al organizației non-profit, în limba engleză
 • copia eliberării Sentinței Civile (încheierea judecătorească pronunţată în şedinţa publică de judecător) şi a Certificatului de Înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundațiilor.
 • lista membrilor consiliului de administrație al organizației non-profit
 • cel mai recent raport anual
 • cel mai recent raport financiar
 • datele bancare (cod IBAN/SWIFT)

Rezultate

Proiectele câștigătoare vor fi anunțate pe 31 martie 2022, prin email la adresa menționată în dosarul de înscriere și online pe site-ul romania.auchan.ro

Dintre acestea, proiectul cu cele mai multe voturi din partea angajaților Auchan Retail România se va califica pentru etapa internațională recompensat cu un extra grant.

Rezultatele internaționale se vor comunica în Aprilie 2022.

Aplică

sursa: finantare.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment