Start-Up Zone

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească pentru sprijinirea operatorilor aeroportuari

Comisia Europeană a anunțat ieri, 13 decembrie 2021, aprobarea unei scheme românești în valoare de 10,3 milioane euro (51,5 milioane euro) pentru sprijinirea operatorilor aeroportuari în contextul pandemiei de coronavirus.

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public se va acorda sub formă de subvenții directe.

Măsura va fi deschisă operatorilor aeroportuari din România cu un trafic anual de pasageri cuprins între 200.000 și 3 milioane de pasageri care au înregistrat pierderi între iulie 2020 și decembrie 2021.

Schema este menită să răspundă nevoilor de lichidități ale beneficiarilor și să îi ajute să își continue activitățile în timpul pandemiei și după aceasta. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutorul:

  • nu va depăși 2,3 milioane euro per beneficiar;
  • se acordă până la 30 iunie 2022.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Redactia START UP ZONE

Add comment