Start-Up Zone

Obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real a fost eliminată, cu anumite excepţii

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Actul normativ va fi transmis președintelui României pentru promulgare.

Proiectul prevede că obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real a fost eliminată pentru cele mai multe dintre societăți. Doar anumite firme vor mai depune declarația anuală.

”Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acţionariatului entități înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului, depun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale”, scrie în proiectul de lege.

Declarația de beneficiar real va fi depusă la înființarea unei firme și dacă apar modificări privind beneficiarii reali pe parcurs.

Proiectul mai prevede că declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.

Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

sursa:legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment