Start-Up Zone

Oficial: Firmele străine pot utiliza sistemul privind factura electronică RO e-Factura

Ordinul nr. 1831/2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083) fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, operatorii economici nerezidenţi pot opta, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Operatorii economici nerezidenţi îşi exercită opţiunea pentru utilizarea sistemului pentru relaţii comerciale B2B cu operatori economici şi/sau pentru relaţii B2G cu autorităţi contractante/entităţi contractante prin depunerea formularului (083) “Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura”. 

Formularul (083) se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

După depunerea formularului (083), având bifată secţiunea IV. Opţiune privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, pentru relaţii comerciale B2B, Administraţia fiscală pentru contribuabili atribuie operatorului economic nerezident un număr de evidenţă, utilizat numai în cadrul sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Numărul de evidenţă are structura codului de înregistrare fiscală/numărului de identificare fiscală dar nu reprezintă cod de identificare fiscală, în sensul titlului IV “Înregistrarea fiscală” din Codul de procedură fiscală.

Organul fiscal comunică operatorului economic nerezident numărul de evidenţă atribuit la adresa de e-mail înscrisă în formularul (083).

Operatorul economic nerezident care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţii comerciale B2B este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii.

Identificarea operatorilor economici nerezidenţi în Registrul RO e-Factura se face utilizând numărul de evidenţă.

Modelul şi conţinutul formularului (083) “Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura”.

Formularul se completează şi se depune în conformitate instrucţiunile de completare.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment