Start-Up Zone

Ești PFA sau întreprindere individuală sau ai un IMM sau microîntreprindere? Hârtia pe care trebuie să o trimiți ca să beneficiezi de reducerea facturii la gaz și energie electrică

Legislația referitoare la diminuarea facturilor de energie electrică și gaze naturale din această iarnă pentru IMM, PFA, cabinete individuale și cei cu profesii liberale, recent adoptată, impune furnizorilor obligația de a tăia din facturi anumite componente, în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.

Din facturile de energie electrică emise acestor categorii de consumatori se vor tăia tarifele reglementate de rețea (serviciul de sistem, tariful de transport, tariful de distribuție), certificatele verzi, contribuția de cogenerare și acciza. Din facturile de gaze naturale, se vor tăia tarifele de transport și distribuție și acciza.

În legea recent adoptată (259/2021), se mai arăta faptul că acești consumatori trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere furnizorului lor de gaz și electricitate, fără alte detalii. Acum, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică și legislația secundară de aplicare, unde sunt stabilite în detaliu mai multe lucruri. Să le luăm pe rând.

Potrivit legii, beneficiază de reducerea facturilor:

  • întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;
  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale

Cerere-declaratie pe proprie raspundere

Sursa: Economica.net

Redactia START UP ZONE

Add comment