Start-Up Zone

Fonduri europene: Burse de câte 400 Euro pe lună pentru cei care fac doctorat

Persoanele care urmează studii doctorale sau post-doctorale vor putea primi burse de câte 400 de euro, respectiv 600 de euro pe lună, în cadrul unor viitoare proiecte europene în valoare totală de 21 de milioane de euro, pe care urmează să le deruleze universitățile, institutele de cercetare și alte organizații din România.

Organizațiile eligibile pot depune proiecte în sistemul informatic MySMIS 2014 în perioada 9 noiembrie 2021, ora 16.00 – 31 decembrie 2021, ora 16.00.

Tipurile de organizații eligibile să facă aceste proiecte și să atragă banii europeni sunt:

  • Universități publice și private ce au acreditare,
  • institute/centre de cercetare acreditate,
  • angajatori,
  • asociații profesionale,
  • camere de comerț și industrie,
  • Academia Română.

Sunt eligibile instituțiile de învățământ (universitar și postuniversitar) care au încheiat un protocol de colaborare cu un institut de cercetare sau un agent economic pentru derularea activităților  de cercetare în care vor fi implicați doctoranzii si respectiv, cercetătorii postdoctorat. Primesc punctaj suplimentar proiectele care planifică programe de studii doctorale/postdoctorale cu o componenta aplicativă, coordonate de cercetători/cadre didactice universitare, cu activitate relevantă în domeniul de cercetare propus și care demonstrează că se implică activ în derularea programului de studii universitare de doctorat/postdoctorat.

Un proiect poate avea valoarea de maxim 1,15 milioane euro și trebuie să ofere sprijin pentru minim 80 de doctoranzi și 20 de cercetători post-doctorat. Astfel, în total, prin proiectele care se vor realiza în cadrul acestui apel, vor fi sprijiniți minim 1440 doctoranzi și 360 de cercetători post-doctorat.

În cadrul proiectelor finanțate se vor acorda burse în sumă forfetară lunară, astfel:

  •     bursa pentru doctoranzi: maximum 400 euro/lună timp de maximum 12 luni, în ultimul an al programului de studii doctorale;
  •     bursa pentru cercetători postdoctorat: maximum 600 euro/lună, pe durata studiilor postdoctorale, timp de maximum 12 luni.

Suma alocata pentru mobilități interne/internaționale, taxe de participare la conferințe, taxe pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale trebuie sa reprezinte maxim 45% din cuantumul total al burselor.

Ca rezultate așteptate din proiectele ce se vor derula, beneficiarii trebuie să asigure un loc de muncă în decurs de o lună pentru o treime dintre participanții la proiect ce nu lucrează încă și, de asemenea, pentru o treime trebuie să facă dovada că sunt incluși în cursuri suplimentare de cercetare avansată.

Tot ca ținte obligatorii 55% doctoranzi trebui să obțină titlu de doctor și 80% dintre studenții post-doctorat trebuie să finalizeze programul, nu mai târziu de luna octombrie 2023.

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului și alte documente necesare.Parallax

sursa: startupcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment